Server

Připojte se pomocí IP play.projectsurvive.cz
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/UzGN6DPG
Na serveru je online 2 uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Vítej na Projectsurvive.cz
Chcete -li se připojit k naší komunitě, přihlaste se nebo se zaregistrujte!

Avatar Avatar Avatar
Pravidla a podmínky

Souhlasíte, e budete vázáni pravidly našich webových stránek a všemi zákony, které se mohou vztahovat na tento web a vaši ú?ast.
Správa webových stránek má právo kdykoli zrušit váš ú?et, smazat veškerý obsah, který jste zve?ejnili, a zaznamenává se vaše IP adresa a veškerá data, která na web zadáváte, aby pomohla pracovník?m webu s moderováním.
Správa stránek má právo kdykoli bez upozorn?ní zm?nit tyto podmínky a jakákoli pravidla stránek. I kdy m?ete být informováni o jakýchkoli zm?nách, je vaší odpov?dností tyto podmínky a pravidla kdykoli zkontrolovat.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.